LA REVOLUCIÓ DELS MAPES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NOSTRE COMPANY DE VIATGE

Facebook de TRAMUNTANYENCS

https://www.facebook.com/groups/480659235661827

Facebook de TRAMUNTANYENCS- EL PODCAST

 

 

 

COM ESTÀ LA SITUACIÓ AL 2023?

Tot segueix igual quan està a punt de complir-se un any de la nefasta acció de la Conselleria de Medi Ambient amb un atac a la llibertat d'expressió i informació sense precedents a cap territori de l'Unió Europea. L'Editorial no ha rebut cap notificació i no saps res ni de l'acta ni de la seva demanda d'obertura d'expedient als dos AMAs que varen signar l'acta. La Conselleria i Alpina tenien una reunió prevista a finals de gener de 2022. Dos dies abans de la seva celebració en la que el Delegat d'Alpina hi anava acompanyat pel President de la Federació Balear de Muntanya i Escalada, Alpina va cancelar la seva assistència. La raó és que es tractava d'una continuació de la política repressiva de la Conselleria: es convidava al AMA causant d'aquest problema i hi assistia també un altre AMA, un funcionari que porta el tema de l'acta i un altre que agafaria notes per incorporar-les al acta. També hi assistia la Directora del Paratge Natural de la Serra, o sigui 80% de forces repressives i 20% burocràtiques. UNA OPORTUNITAT PERDUDA PER AQUESTA ADMINISTRACIÓ QUE NO VOL ESCOLTAR AL COL.LECTIU MUNTANYENC!.

A finals de 2022, se'ns va anunciar una nova acta a causa de la nova edició en la que haviem llevat unes 7 rutes "prohibides" ja que varem comprobar que no eran traçats històrics. Dos mesos més tard, encara no l'hem rebuda

De totes formes estem orgullosos que la polèmica hagi marcat un abans i un després: els muntanyencs estan molt més conscienciats i mobilitzats i no es deixaran pendre el pèl.

 

 

 

CRONOLOGIA DELS FETS

►Aquesta pàgina neix amb la vocació d'aproximar-vos a la polèmica d'abril de 2021 i les seves conseqüències.

VOLEM CONTRIBUIR A QUE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT MILLORI EL DIÀLEG AMB ELS COL·LECTIUS MUNTANYENCS I ABORDI ELS PROBLEMES DE FONS

A mitjans d'abril de 2021, el Director de l'Editorial Alpina va rebre una cridada d'un destacat Agent de Medi Ambient de la Serra de Tramuntana informant-lo que se'l hi havia obert una acta per publicar als mapes senders a les zones d'exclusió del Paratge Natural. Després d'uns dies molt preocupats per la possible sanció i no entenent la situació, va arribar l'acta de 60 fulls en la que destaquen les següents frases:

Acta instruïda per activitat no autoritzada de publicació i difusió comercial de recorreguts d'ús públic en format cartogràfic dins zones d'exclusió, àrees de nidificació, espècies catalogades i de flora amenaçada dins l'àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i Xarxa Natura 2000

S'han localitzat 40 recorreguts i 10 pictogrames d'activitats de risc (escalada, davallada de torrents) dins zones d'exclusió.

Els agents de Medi Ambient conclouen:

- que la introducció de nous recorreguts al mapa ha suposat la consolidació de tiranys a llocs a on anteriorment es podia considerar que hi havia un camp a travès, i per tant, una habilitació de sender per ús públic sense comptar amb autorització.

- que la publicació i difusió dels 51 recorreguts suposa l'accés i l'estada d'un nombre de persones indeterminat que ocasionen un impacte negatiu

-QUE ELS MAPES D'ALPINA INDUEIXEN ALS USUARIS A TRANSITAR PER RECORREGUTS REGULATS PER NORMATIVA AMBIENTAL I, PER TANT A LA COMISSIÓ D'IL.LICITS AMBIENTALS

 

 

- Com podeu veure al mapa, inclòs a l'acta, el sender obert per IBANAT (Conselleria de Medi Ambient) fa uns anys per anar al Mirador del Castellet des de Cala Murta també és zona d'exclusió!-

Evidentment l'editorial no estava gens d'acord i va escriure un primer comunicat per informar als col·laboradors, simpatitzants i usuaris a travès de les xarxes socials . La resposta va ser aclaparadora i van arribar molts missatges de suport. Poc després a un article del diari "Ultima Hora", la Conselleria deia : «el acta se ha levantado después de reiterados intentos de llegar a un acuerdo con la editorial para, si no eliminar las rutas en las zonas de exclusión, marcar las zonas de exclusión en los mapas que publican».

► Aquesta afirmació els va obligar a redactar un segón comunicat : la Conselleria no havia contactat mai ni amb l'editorial directament ni amb el seu delegat a Mallorca per xerrar del tema. Al no haver-hi cap email ni carta certificada que sustenti les afirmacions de la Conselleria, els seus responsables arriben a parlar de contactes telefònics, que tampoc han existit. Per iniciativa pròpia, al 2009, Alpina va acordar amb l'oficina del Paratge de la Serra a Valldemossa, marcar les zones d'exclusió al mapa amb un nou símbol i afegir a les guies, un advertiment sobre el Pla d'Ordenació de la Serra (PORN). A l'edició de 2011 de Tramuntana Nord es podien veure aquests canvis:

Al veure que la Conselleria no senyalizava les zones d'exclusió damunt del terreny, al 2013 Alpina va decidir llevar els símbols dels mapes. La seva reflexió va ser que si un agent trobava a un senderista dins una zona d'exclusió amb un mapa d'Alpina, el podrien acusar d'estar informat i se'l podria sancionar fàcilment. L'editorial va mantenir, de totes formes, símbols de limitacions temporals de pas (com el de les Basses de Mortitx) i el consell pràctic, com podeu veure a la darrera edició de 2019

Han estat molts el suports rebuts: Federacions de Muntanya, grups de senderisme, integrants dels Grups de Rescat, senderistes, tendes d'esport de muntanya. Un d'ells ha donat visibilitat nacional i internacional a la polèmica: el comunicat a Facebook i el video dels germans Pou, que es troben a la èlite mundial de l'escalada

https://www.facebook.com/watch/?v=1915548228621929

►El dia 30 d'abril de 2021, el Conseller de Medi Ambient, el Sr. Miquel Mir va cridar al Director d'Editorial Alpina, el Sr. Martí Nadal per demanar disculpes i deixar entreveure que ell hagués obrat d'una altra manera (comunicat)

►El dia 2 de maig de 2021, a un reportatge d'IB3, el Sr. Llorenç Mas, Director General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha tornar a insistir: "....tinc entès que hi ha hagut una sèrie de comunicacions telefòniques i tal..." (articles)

►El dia 3 de maig de 2021, es celebra una reunió entre la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. En ella s’hi han tractat diferents temes relacionats amb la pràctica dels esports de muntanya dins els espais naturals protegits, sobretot dins la Serra de Tramuntana, i diferents situacions esdevingudes aquests darrers mesos.Des de la FBME valorem positivament els resultats d’aquesta trobada. S’ha acordat l’establiment d’una sèrie de reunions periòdiques per tractar els temes a resoldre i anar fent feina de cara a la relació esports de muntanya i conservació de l’espai. Igualment, s’ha de destacar la voluntat, tant del Conseller com del Director General, de si hi hagues un tema d’urgència tenir fil directe amb ells per solucionar-lo l’abans possible.En resum, hem fet arribar la idea de la necessitat de diàleg amb l’administració ambiental per el bé dels nostres esports de muntanya. Pensem que és un bon inici per començar a treballar d’aquí per endavant.

En aquest link, podeu fer arribar a la Federació propostes per tractar amb la Conselleria. PARTICIPAU-HI!

►El dia 10 de maig de 2021, a una reunió telemàtica entre el Director General d'Espais Naturals i Biodiversitat, la Directora del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i el Director d'Editorial Alpina, els dos primers reconeixen que no hi ha hagut contactes previs aquests darrers anys per intentar arribar a un acord. Però es decideix que no demanin disculpes després d'haver-ho afirmat a la premsa i a la televisió pública. Ara ja savem qui ha sigut arrogant i mentider!. El dia 16 de maig a una entrevista telefònica, el Dir. Gral. torna a reiterar que hi havia hagut contactes informals, correus electrònics, sense aportar proves

 

 

 

 

SEGÜENTS PASSES

►Dia 17 de maig de 2021, l'Editorial Alpina va presentar un escrit a la Conselleria per sol·licitar l'obertura d'expedients disciplinaris als dos funcionaris que varen redactar l'acta. Alpina diu que no es tracta d'una venjança sinó de demanar justícia i restablir el bon nom del cos d'Agents de Medi Ambient. (comunicats), (articles)

►Dia 18 de maig de 2021, el nostre grup ha tingut una reunió amb la Federació Balear de Muntanya i escalada per treballar conjuntament en les propostes que ells presentaran a la Conselleria (articles). La Federació va demanar una reunió amb la Conselleria per finals de juny però no hi ha hagut resposta. A principis de juliol, volem que la Federació sol.liciti la reunió per la primera setmana de setembre

►A principis de 2022, amb l'entrada d'en Xisco Fanals com a President de la Federació Balear de Muntanya, intentem que pressionin a l'Administració per evitar abusos i arbitrarietats.

► Cercam més informació que podeu transmetre'ns a travès de la Zona d'inclusió>>